از صدایمان برای بیان مهربانی، از دستانمان برای نیکوکاری، و از قلبمان برای عشق استفاده کنیم 🙂

در صورت تمایل برای مشارکت در انجام کارهای خیر از طریق صفحه “تماس با ما”، با ما در ارتباط باشید.